CIMM
 • Presentació - Ideari
 • Membres del grup
 • Publicacions

CENTRE D'INVESTIGACIÓ MEDIEVAL I MODERNA (CIMM)

Universitat Politècnica de València i Universitat de Lleida


"Sense la dada positivista reflectida en la documentació d’arxiu el progrés de la investigació científica en el terreny de la Història de l'Art es debilita, per no concloure obertament que s’estronca. És veritat que per als historiadors de l'art la dada no ho és tot (o, més ben dit, que la principal dada és, al capdavall, la mateixa obra d’art), però no ho és menys, del cert, que el tot sense la dada documental s’afebleix i que, de vegades, si més no en èpoques com la medieval i moderna, i prou que ho sabem, aquest tot podria acabar convertint-se en un no-res".

(Ximo Company, 2005)
El "Centre d'Investigació Medieval i Moderna" (CIMM) és un centre de recerca doblement incardinat en la Universitat Politècnica de València i en la Universitat de Lleida. S'ocupa de l'estudi de la pintura medieval i moderna dels antics estats de la Corona d'Aragó, amb una marcada preferència per la cerca i exhumació de documentació inèdita sobre pintors i pintura de l'esmentada època. Fundat en 1989, opera de forma col·legiada amb el Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya "Art i Cultura d'Època Moderna" (ACEM), i amb el "Centre d'Art d'Època Moderna" (CAEM) de la Universitat de Lleida.


Equip del CAEM-CIMM treballant a l’Arxiu de la Catedral de València amb el Liber Instrumentorum ms. 162. Un valuosíssim llibre miniat de principis del segle XV.
Document on apareix referenciat el pintor Miquel Alcanyís a l’Arxiu Municipal de Soller (Mallorca).


Actualment en la seva àmplia base de dades ja apareixen registrats més de 3.000 documents i més de 10.000 fotografies de pintura de la Corona d'Aragó. D'una manera sistemàtica els investigadors del CIMM han buidat més de 800 fonts documentals (protocols, notals, llibres de Justícia, llibres de Fàbrica, etc.) preferentment, ara com ara, de diversos arxius de l'antic Regne de València, però també d'arxius catalans, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i de nombrosos arxius italians. Encara que són nombroses i bastant plurals les activitats realitzades pels investigadors del CIMM (sovint, com s'ha dit, en comunió científica amb l'ACEM i el CAEM), cal destacar la seva específica línia editorial sobre documents valencians de pintura medieval i moderna, línia que en aquests moments ja compta amb tres volums publicats d'una significativa importància en el marc de la comunitat científica internacional. Possibles consultes, intercanvis, peticions etc poden fer-se a través de:


http://caem.udl.cat
caem@hahs.udl.cat
aliaga@har.upv.es

MEMBRES DEL CIMM

Encara que el CIMM opera de forma transversal i col·legiada amb nombrosos historiadors, investigadors i paleògrafs de diverses universitats i centres d’investigació, el seu equip bàsic i estable està constituït pels següents investigadors:

Joan Aliaga i Nicola Jennings a Londres, compartint opinions amb Nicola Costaras, Cap del Departament de Restauració del Victoria and Albert Museum de Londres.


 • Director Fundador
  Ximo Company, Universitat de Lleida.
 • Director Executiu
  Joan Aliaga, Universitat Politècnica de València.
 • Directors Adjunts
  Lluïsa Tolosa, Universitat Politècnica de València.
  Isidro Puig, Universitat de Lleida.
 • Comissió Científica i Executiva
  Núria Ramón, Universitat Politècnica de València.
  Stefania Rusconi, Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM), Universitat de Lleida.
  Borja Franco, Universitat de València.
  María Antonia Argelich, Universitat de Lleida.
 • Col·laboradors
  Maite Framis
  Carmel Ferragut
  Vicent Olaso
  Aureli Silvestre
  Fran Juan

SELECCIÓ D’ALGUNES PUBLICACIONS REALITZADES PER MEMBRES DEL CIMM AMB APORTACIÓ O EXAMEN DE DOCUMENTS D’ARXIU

Exemplars de la col·lecció Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, Servei de Publicacions de la Universitat de València. Fins el moment s’han editat quatre volums.


 • ALIAGA, Joan: “Reexaminando un documento de Gerardo Starnina”, Archivo de Arte Valenciano, 1988, pp. 32-33.
 • ALIAGA, Joan: Anàlisi dels documents i obres atribuïdes als pintors Gonçal Peris i Gonçal Sarrià, València, Universitat Politècnica de València, 1994; 2 vols. (Tesis Doctoral inédita; dir.: Felipe Vicente Garín Llombart).
 • ALIAGA, Joan: Els Peris i la Pintura Valenciana Medieval,vol. XVI de “Arxius i Documents”, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1996.
 • ALIAGA, Joan; TOLOSA, Lluïsa; COMPANY, Ximo (ed. a cargo de); SILVESTRE, Aureli (col.laborador): Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, II. Llibre de l'entrada del rei Martí, Col. ”Fonts Històriques Valencianes”, nº 28, València, Publicacions de la Universitat de València, 2007 (un libro de 433 páginas).
 • ALONSO, Jesús; GARCÍA, Alvaro; OLASO, Vicente (Coord.): L’Arxiu Municipal de Gandia, història i guíaValencia, Ajuntament de Gandia, Servei d’Arxius, 2007.
 • COMPANY, Ximo; TOLOSA, Luisa: "Nuevos documentos y puntualizaciones sobre los Osona", Archivo de Arte Valenciano, 1988, pp. 64-68.
 • COMPANY, Ximo; TOLOSA, Luisa: "El testamento de Rodrigo de Osona", Archivo de Arte Valenciano, 1990, nº 71, pp. 47-50.
 • COMPANY, Ximo; TOLOSA, Luisa: "La identidad del pintor Osona el Joven", Archivo Español de Arte,núm. 252, Madrid, 1990, pp. 666-667.
 • COMPANY, Ximo; TOLOSA, Luisa: "De pintura valenciana: Bartolomé Bermejo, Rodrigo de Osona, El Maestro de Artés, Vicent Macip y Joan de Joanes,Archivo Español de Arte,287, Madrid, 1999, pp. 263-278.
 • COMPANY, Ximo; ALIAGA, Joan; TOLOSA, Luisa; FRAMIS, Maite (ed. a cargo de); RAMON, Núria (colaboradora): Documents de la pintura valenciana medieval i moderna , I (1238-1400), Col. ”Fonts Històriques Valencianes”, nº 19, València, Publicacions de la Universitat de València, 2005.
 • COMPANY, Ximo; ALIAGA, Joan; TOLOSA, Luisa; PUIG, Isidro; RAMON, Núria; RUSCONI, Stefania; ARGELICH, M. Antonia: "Documents on Valencian Late Gothic Painting. Contributions from the Centre for Medieval and Modern Research (CIMM, Polytechnic University of Valencia and University of Lleida)", en actas del International Medieval Meeting Lleida-2011 (en curso de publicación).
 • COMPANY, Ximo; FRANCO, Borja; PUIG, Isidro; ALIAGA, Joan; RUSCONI, Stefania: "Una Flagelaciónde Joan Reixach de colección particular. Nuevos documentos y consideraciones sobre el binomio Jacomart-Reixach", Archivo Español de Arte, vol. 85, núm. 340, octubre-diciembre, Madrid, 2013, pp. 363-373.
 • FRAMIS, Maite; TOLOSA, Luisa: “Valoració de les fonts arxivístiques de la ciutat de València exhumades per a la Història de l'Art Valencià (1420-1520)”, Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano, (Valencia, mayo, 1992), Valencia, 1993, pp. 211-215.
 • FRANCO LLOPIS; Borja: "Tolosa, Luisa; Company, Ximo; Aliaga, Joan:Documents de la pintura valenciana medieval i moderna III(1401-1425). Valencia, Universidad de Valencia, 2011", en Archivo Español de Arte, vol. 85, núm. 339, julio-septiembre, Madrid, 2012, pp. 297-299.
 • GARGANTÉ; Maria; PUIG SANCHIS, Isidre: "D'arquitectura i mestres de cases del segle XVIII al pla de Lleida i a l'Urgell: els Tarragó", URTX revista cultural de l'Urgell, (nº18), Tàrrega, Museu comarcal de l'Urgell Tàrrega i Arxiu Comarcal de Tàrrega, abril 2005, pp. 196-213.
 • MIRA, Eduard; ZARAGOZA, Arturo; TOLOSA, Luisa; VEDREÑO, M. Carmen: La capella Reial d'Alfons el Magnànim de l'antic monestir de predicadors de València. Estudis I (1396-1996), Col. "Museus, Història i Documents", València, Generalitat Valenciana et alts., 1997.
 • OLASO ,Vicent: Catàleg de pergamins de l'arxiu municipal de Gandia (1268-1683) (col. "Arxius valencians"; 6), Valènica, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1987.
 • OLASO ,Vicent; GARCIA GIMENO, Àlvar; ALONSO LÓPEZ, Jesús E.: L'arxiu municipal de Gandia: inventari del fons històric (1274-1924) (col. "Arxius valencians"; 13), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1991.
 • PUIG, Isidre: "Documentos de pintores y pinturas del siglo XVI en la Seu Vella de Lleida" en La pintura gòtica dels Ferrer. I altres aspectes in(coneguts) al voltant de la Seu Vella de Lleida, s.XIII-XVIII(a cura de Ximo Company i Isidro Puig), Lleida, Pagès Editors, Publicacions dels Amics de la Seu Vella, 1998, pp. 249-300.
 • PUIG, Isidre: "El tresor de l´església parroquial de Verdú", Urtx, Tàrrega, núm.13, 2000, pp. 70-102.
 • PUIG, Isidre: Documents per a la història de l'art de l'església parroquial de Santa Maria de Verdú,Sèrie Maior, Col.lecció Ardèvol, Arxiu Històric Comarcal, Tàrrega, 2004.
 • PUIG, Isidre: "D'arquitectura i mestres de cases a la Lleida del segle XVIII: Els Batiste", Urtx. Revista Cultural de l'Urgell , 17, Tàrrega, Abril de 2004, pp. 233-285.
 • PUIG, Isidre: "Los Burria. Maestros alarifes aragoneses en la Lleida del siglo XVIII", en Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar", núm. XCIV, Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 2004, pp. 329-377.
 • PUIG, Isidre; COMPANY, Ximo: "L'església carmelita de Sant Josep de Balaguer", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, núm. 2, Lleida, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, 2000, pp. 265-311.
 • RAMÓN, Nuria: La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica (1290-1458), Valencia, Generalitat Valenciana y Biblioteca Valenciana, 2007.
 • RAMÓN, Nuria: El origen de la familia Crespí: iluminadores valencianos,Colección Estudios nº 1, Segorbe (Castellón), Artes Gráficas Manuel Tenas, 2002.
 • RAMÓN, Nuria: La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica. Desde los inicios hasta la muerte de Alfonso V el Magnánimo (1290-1458), Universitat de València, 2005, 2 vols. (Tesis Doctoral inédita; dirs.: Amadeo Serra y Joan Aliaga).
 • ROBRES, Fernando; CRUSELLES, José Mª.; RIBES, Mª. Estrella; TOLOSA, Luisa; VALLÉS, Vicente: Inventario de fondos notariales del Real Colegio seminario de Corpus Christi de Valencia, Arxius valencians, 12, Generalitat Valenciana, Valencia, 1990.
 • RUSCONI, Stefania; COMPANY, Ximo: "Nuevos datos documentales sobre Paolo da San Leocadio", Ars Longa, Universitat de Valencia (en curso de publicación).
 • TOLOSA, Luisa; Fuentes de información y documentos de la pintura valenciana (1238-1525): análisis y propuesta metodológica para la creación de un sistema de información artística, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2003 (Tesis Doctoral inédita; dirs.: José Vicente Rodríguez Muñoz y Ximo Company).
 • TOLOSA, Luisa; COMPANY, Ximo: "Pinturas murales de la Catedral de Valencia. Apéndice documental", enLos Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia. Estudios previos(dir. Mª Carmen Pérez García), Valencia, Generalitat Valenciana, 2006, pp. 369-399.
 • TOLOSA, Luisa; COMPANY, Ximo: “Apèndix Documental. Paolo da San Leocadio en els arxius: Reflexions sobre els documents de la seua vida i la seu obra", en Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya(X. Company), Gandia, CEIC Alfons el Vell, 2006 , pp. 385-494; ed. bilingüe catalán y español.
 • TOLOSA, Luisa; FRAMIS, Maite; COMPANY, Ximo: "Apèndix documental", en El món dels Osona c. 1460-1540(a cura de X. Company), València, 1994, pp. 229-260.
 • TOLOSA, Luisa; VEDREÑO ALBA, M. Carmen: La Capella Reial d'Alfons el Magnànim de l'Antic Monestir de Predicadors de València: Documents II, Col."Museus, Història i Documents", València, Generalitat Valenciana et alts., 1996.
 • TOLOSA, Luisa; VEDREÑO ALBA, M. Carmen: "La capella del Rei Alfons el Magnànim al Monestir de Sant Doménech de València. La seva construcció a través dels documents", La capella Reial d'Alfons el Magnànim de l'antic monestir de predicadors de València. Estudis I (1396-1996), Col. "Museus, Història i Documents", València, Generalitat Valenciana et alts., 1997.
 • TOLOSA, Luisa; COMPANY, Ximo; ALIAGA, Joan (dirs.); GARCIA-OLIVER, Ferran (coord.); FERRAGUT, Carmel; OLASO, Vicent; PUIG, Isidre, RAMÓN, Núria; SILVESTRE, Aureli (col·laboradors): Documents de la pintura valenciana medieval i moderna, III, (1401-1425), Col. "Fonts Històriques Valencianes", núm. 48, València, Publicacions de la Universitat de València, 2011 (un libro con 784 pàgines y 1304 documentos, muchos de ellos inéditos).